Vitajte na mojej umeleckej web-stránke, kde si môžete
pozrieť moju absolventskú prácu za rok 2007/2008, v sekcii portfólio.
O mne:
meno: Martin Štefanský
vek: 15 rokov
bydlisko: Prešov, Ďumbierska 17

Štúdium:
Ukončené základné vzdelanie (ZŠ Kúpeľná, Prešov)
Ukončená ZUŠ. (Prešov, Októbrová 32)